AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİNE VERİLEN İZİNLER ONAYLAR HUKUKA AYKIRIDIR

7874

TÜRKİYE Barolar Birliği çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, Akkuyu Nükleer Güç Santraline ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akkuyu Nükleer Güç Santralini bilimsel ve objektif kriterler ışığında değerlendirmeden, açılmış davaların sonuçlanmasını beklenmeden, projenin eleştirilmesi dahi yasaklanarak varılacak noktada toplumumuz için doğru olanı bulmak mümkün olmayacaktır. Devlet yurttaşlarına sağlıklı bir çevrede yaşama ortamı sunmakla yükümlüdür. Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının sağlanması için halkın sağlığı, hukuk kurallarının üstünlüğü, insan haklarına saygı, halkın kararlara demokratik katılımı sağlanarak oluşacak çerçevede her proje için çED süreçleri işletilmeli, kamuoyu bilimsel bilgiler ışığında aydınlatılmalıdır. çevrenin doğanın korunması ve sağlıklı bir şekilde yaşamamızın sağlanması ön plana alınmalıdır."

TBB çevre ve Kent Hukuku tarafından hazırlanan raporun tamamı için tıklayınız