Alevi - Bektaşi Kültür Enstitüsü Raporu

6817
A
ALEVİ – BEKTAŞİ KÜLTÜR ENSTİTÜSÜ HEYETİ, ALEVİ BEKTAŞİLERİN SORUNLARINA İLİŞKİN RAPORU TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANI AV. METİN FEYZİOĞLU’NA SUNDU

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Başkanı Gülizar Cengiz ve beraberindeki heyet, Alevi ve Bektaşilerin sorunlarına ilişkin raporu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’na sundu.

Alevi-Bektaşi Kültür Enstitüsü Bilim Kurulu tarafından hazırlanan “Alevi-Bektaşilerin Sorunları ve Çözümlerine İlişkin Rapor” hakkında bilgi veren Enstitü Başkanı Gülizar Cengiz, Alevi ve Bektaşi toplumunun 2013 yılı itibariyle durum, düşünce ve beklentilerinin yer aldığı raporun hiçbir önyargıya düşmeden tamamen bilimsel doğrular çerçevesinde hazırlandığını söyledi.

Raporda, Alevi-Bektaşilerin kendilerini özgür ve huzurlu bireyler olarak hissedebilmeleri için çözüm bulunmasını bekledikleri sorunlar dile getirildi.

Raporun sonuç bölümünde; Alevi – Bektaşi toplumunun belli başlı istekleri arasında; Diyanet kurumunun yeniden yapılandırılması, Cemevlerinin ibadethane statüsüne alınması, din dersi mevzuatının yeniden gözden geçirilmesi, Alevi – Bektaşilerin gerek inançlarının gereklerini gerekse bilgi donanımlarını doğru kaynaklarla zenginleştirecek önlem ve olanakların sunulması yer aldı.

Fotoğraflar


Fotoğraf 1