Alım Duyurusu

3397
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
Mevcut ip santralimize entegre edilmek sureti ile,
 
- 20 adet UNIDATA WPU-7800 Wifi Dect IP Telefon,
- 100 adet Cisco SPA 300 Serisi IP Telefon
 alımı yapılacaktır.
 
İlgilenenlerin 30.12.2011 saat 14:00'a kadar tekliflerini TBB Mali İşler Müdürlüğü'ne sunmaları rica olunur.