Alım Duyurusu

3738
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
 
10 adet  telsiz voip telefon alımı yapılacaktır.
 
İlgilenenlerin 09.05.2012 saat 17:00'a kadar tekliflerini TBB Mali İşler Müdürlüğü'ne sunmaları rica olunur.