Alım Duyurusu

4305
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
           Yeterli sayıda teklif alınamadığı ve ürün teslimi 4 hafta olduğu için ihale iptal edildi.