Alım Duyurusu

4098
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TBB TARAFINDAN 2013 YILI İÇİNDE YAPTIRILMASI MUHTEMEL YAPIM VE PROJE İHALELERİ İÇİN ÇAĞRI PROTFÖYÜ OLUTURMAK AMACIYLA, FİRMA TANITIM DOSYASI ALINACAKTIR.

Türkiye Barolar Birliğince yapılması muhtemel aşağıda belirtilen iş grupları için, istekli firmaların tanıtım dosyaları ile belirtilen tarihe kadar başvurmaları gerekmektedir.

Yapılması muhtemel ihalelerin iş grupları:
1. İnşaat İşleri
2. Onarım-Dekorasyon İşleri
3. Restorasyon İşleri
4. Proje Yapım İşi
5. Restorasyon Projesi

Firmalar başvuru esnasında;
1. Daha önceden yapmış oldukları işleri gösterir firma tanıtım dosyası.
2. İş bitirme Belgeleri
3. Referans listesi
4. Teknik personel listesi
5. İstekli oldukları iş grubunu belirtir yazıyı içerir dosyayı en geç 25.01.2013 tarih, saat 17.00'a kadar Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Teknik İşler Müdürlüğü'ne sunmalıdırlar.

 

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler
Serkan AVŞAR: 292 59 00
Gülbin İLGÜN: 292 59 00

NOT: Türkiye Barolar Birliği Devlet İhale Yasası’na tabi değildir.