Alım Duyurusu

4549
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
 5651 sayılı yasa kapsamında; ileride oluşabilecek hukuki durumlara yönelik olarak "Delil niteliğinde kullanılabilen "Loglama Sistemi" çözümüne gerek duyulmaktadır.
Loglama Sisteminde aranılan Teknik Özellikler;
 •  5651 Yasasına tam Uyumluluk
 • Satır Bazlı Log Şifreleme
 • Merkezi Log Yönetim Kabiliyeti
 • Platform Bağımsız Altyapı
 • Ktirik Güvenlik Olaylarının Gerçek Zamanlı Takibinin Sağlanması
 • Tek Merkezden Kritik Olayların ve Alarm Politikasının Belirlenmesi
 • Yetkisiz Bilgisayar Girişlerinin Tespit Edilmesi
 • Gelişmiş Ajan Durum Takip Sistemi
 • Sisteme Kontrol Dışı Gelen Bilgisayarların Tespit Edilmesi
 • Modüllerin Durumlarının Merkezi Takibi
 • Gelişmiş ve Dış Sistemler ile Entegre Olabilen Web Tabanlı Raporlama Sistemi
 • Tamamen Web Tabanlı Konfigürasyon Arayüzü
 • Envanter Yönetimi
 • Tüm sistemlerimize entegre edilecek HotSpot çözümü
 • Kritik Envanter Değişikliklerinin Tespit Edilmesi
 • Gelişmiş Envanter Raporlama Sistemi
 • Yazılım Envanter Analizi
 • En Az 2 Yıl Koşulsuz Olarak Destek Sağlanması

 

SONUÇLANDI