Alım Duyurusu

5064
A

Birliğimizde kullanılmak üzere tarayıcı/yazıcı/fotokopi makinası alımı yapılacaktır.
 
İlgilenenlerin 01 Ağustos 2013 Tarihine kadar tekliflerini Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.