Alım Duyurusu

8636
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TBB TARAFINDAN YAPTIRILMASI MUHTEMEL PROJE HİZMET ALIMI İHALELERİ İÇİN ÇAĞRI PORTFÖYÜ OLUŞTURMAK AMACIYLA, FİRMA TANITIM DOSYASI ALINACAKTIR.

Firmalar başvuru esnasında;

  1. Firma iletişim bilgileri
  2. Daha önceden yapmış oldukları işleri gösterir belgeler,
  3. İş bitirme belgeleri,
  4. Referans listesi,
  5. Teknik personel listesi,
  6. Mali durum bilgileri,
  7. Son iki yıla ait ciro bilgileri
  8. Başvuru dosyaları 23.10.2013 tarih, saat 17.00’a kadar başvuru dilekçesi ile birlikte TBB Gelen Giden Evrak ve Arşiv bölümüne evrak kaydı yapıldıktan sonra Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Bilgi İçin :
TBB Teknik İşler Müdürlüğü
Gülbin İLGÜN: 0.312 292 59 00

NOT: Türkiye Barolar Birliği Kamu İhale Yasası’na tabi olmayıp, uygun gördüğü firmaları davet etmekte serbesttir.