Alım Duyurusu

9304
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ HİZMET BİNASI VE SOSYAL TESİSLERİ BAHÇESİ MEVSİMLİK ÇİÇEK VE İNORGANİK GÜBRE ALIMI İHALESİ

Türkiye Barolar Birliğine ait ANKARA ili, Çankaya ilçesi, Oğuzlar Mahallesi, 1366.Sokak No:3 Balgat adresindeki, Bahçede kullanılmak üzere çeşitli malzeme ve mevsimlik çiçek temini ve dikimi işi ihale edilecektir.

GENEL ÖZELLİKLERİ:

Yaklaşık 8.000m2 büyüklüğünde olan Birliğimiz Hizmet Binası ve Sosyal Tesisleri bahçesinde yaz çiçeklerinin sökümü sonrasında kış mevsimi koşullarına dayanıklı 7.000 adet mevsimlik çiçek, çim ve çalılık alanlar için ise inorganik gübre alımı ile ilgili ihale düzenlenecektir. Teklifler en geç 09.10.2013 tarih, saat 17.00’a kadar Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğü’nden Süleyman BAYAR’a teslim edilecektir.

İhaleye katılım için gereken koşullar aşağıdaki gibidir.

  • Söz konusu İş ile ilgili teknik şartname ve gereken malzeme listesi ekte sunulmuştur.
  • Çalışma alanını görmek isteyen firmalar randevu alarak her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Gülbin İLGÜN eşliğinde alanı görebileceklerdir.
  • Teklif çizelgesinde yer alan mevsimlik çiçekler için ayrıca dikim işçiliği için de bir fiyat verilerek dikimi, yükleniciye yaptırılacaktır.
  • Türkiye barolar Birliği Devlet İhale Yasası’na tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler
Gülbin İLGÜN: 292 59 00 - 99194

TEKLİF ÇİZELGESİ / MALZEME LİSTESİ 
S. NO İŞİN ADI BİRİM FİYAT TUTAR
1 MEVSİMLİK ÇİÇEK/ NAKLİYE DAHİL    
MİKTAR 7000 ADET
POŞET TÜRÜ POŞET
CİNS MENEKŞE
RENK MOR, BEYAZ, KAVUNİÇİ, MAVİ
2 İNORGANİK GÜBRE    
CİNSİ 15*15*15
MİKTAR 200 KG
3 HUMUS    
MİKTAR 200 KG
4 MEVSİMLİK ÇİÇEK DİKİM İŞÇİLİĞİ    
MİKTAR 7000 ADET
   

Teknik Şartname

Viola sp. (Menekşe) (Mor, Beyaz, Kavuniçi, Mavi)

F–1 Tohumdan üretilmiş, 15–20 cm boyunda, bodur, bol ve iri çiçekli, 10 cm ‘lik siyah torbada olmalıdır.

Mevsimlik çiçekler

Belirtilen mevsimlik çiçekler asgari ve azami boylardan daha küçük olmayacaktır.
Çiçekler dikim esnasında çiçeklerin % 50 si açmış ve renkleri belli edilmiş olarak dikilecektir.
Çiçeklerde herhangi bir hastalık ve zararlı belirtisi görülmeyecektir.
Çiçekler kendi türlerine özgü form ve görüntüde olacaktır.
temiz, sağlam, hastalık ve zararlılardan arındırılmış olacak yaralanmış ve ezilmiş çiçekler kesinlikle dikilmeyecektir.

Mevsimlik Çiçek Temini Dikimi

Yukarıda sıralanan özelliklere uygun çiçeklerin temin edilmesi, dikimi yapılacak mahalle getirilmesi ve yerine dikilmesi için gerekli, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı makine, alet ve edevat giderleri ile her nevi yükleme taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil, beher adet fiyatıdır.

Ölçü: Dikimi yapılan çiçekler mahallinde sayılarak adet cinsinden hesaplanır.