Alım Duyurusu

9774
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
Türkiye Barolar Birliği'nde kullanılmak üzere aşağıdaki ekli dosyada yer alan kırtasiye malzemelerin alımı yapılacaktır.
 
 

İlgilenenlerin 28 Ekim 2013 Tarihine kadar tekliflerini Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.