Alım Duyurusu

10039
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
Aşağıdaki ürünlerin alımı yapılacaktır.
  • TBB Bloknot Defteri  - 5000 Adet
  • TBB Sarı Saman Dosya  - 2500 Adet
  • TBB Mavi Karton Torba - 2000 Adet

İlgilenenlerin 28 Ekim 2013 Tarihine kadar tekliflerini Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.