Alım Duyurusu

11173
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
Ağ ürünleri alımı yapılacaktır.

Ürünlere Ait ürün kodları ve adetleri aşağıda detaylı olarak belirtilmiştir.
  • 1 ADET J9532A
  • 2 ADET J9537A
  • 30 ADET J4858C
  • 5 ADET J9728A
Tekliflerinizi en geç 13.11.2013 mesai bitimine kadar Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına iletmeniz gerekmektedir.