Alım Duyurusu

10201
A
KGK Sisteminin Akümülatörlerinin Değişimi Teknik Şartnamesidir.
 
 
 

İlgilenenlerin 12 Kasım 2013 Tarihine kadar tekliflerini Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.