Alım Duyurusu

11385
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TBB TARAFINDAN YAPTIRILARAK MUŞ BAROSU KULLANIMINA TAHSİS EDİLECEK OLAN “MUŞ BAROSU AVUKAT EVİ (HİZMET BİNASI) İNŞAAT YAPIM İHALESİ” İÇİN ÇAĞRI PROTFÖYÜ OLUŞTURMAK AMACIYLA, FİRMA TANITIM DOSYASI ALINACAKTIR.

Firmalar başvuru esnasında;

  1. Firma iletişim bilgileri
  2. Daha önceden yapmış oldukları işleri gösterir belgeler,
  3. İş bitirme belgeleri,
  4. Referans listesi,
  5. Teknik personel listesi,
  6. Mali durum bilgileri,
  7. Son iki yıla ait ciro bilgileri
  8. Oda Kayıt Belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi
  9. Başvuru dosyaları 20.01.2014 tarih, saat 17.00’a kadar başvuru dilekçesi ile birlikte TBB Gelen Giden Evrak ve Arşiv bölümüne evrak kaydı yapıldıktan sonra Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler
TBB Teknik İşler Müdürlüğü
M. Gülbin İLGÜN: 292 59 00       A. Hadi ÜSTÜN : 292 59 00

NOT: Türkiye Barolar Birliği Kamu İhale Yasası’na tabi olmayıp, uygun gördüğü firmaları davet etmekte serbesttir.