Alım Duyurusu

10832
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
TBB kurulları üyeleri ve baro başkanlarımızın 09-13 Nisan 2014 tarihlerinde Macaristan'a yapacakları inceleme gezisinde organizasyonu yürütmek üzere uluslararası hizmet verebilecek düzeydeki bir seyahat şirketi ile sözleşme düzenlenecektir.
 
 
İlgilenenlerin 03 Şubat 2014 Tarihine kadar tekliflerini Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.