Alım Duyurusu

10356
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
TBB TARAFINDAN YAPTIRILACAK OLAN SİVAS BAROSU AVUKAT EVİ (HİZMET BİNASI) PROJE HİZMET ALIMI İHALESİ İÇİN ÇAĞRI PROTFÖYÜ OLUŞTURMAK AMACIYLA, FİRMA TANITIM DOSYASI ALINACAKTIR.
 
 
Firmalar başvuru esnasında;
1.    Firma iletişim bilgileri
2.    Daha önceden yapmış oldukları işleri gösterir belgeler,
3.    İş bitirme belgeleri,
4.    Referans listesi,
5.    Teknik personel listesi,
6.    Mali durum bilgileri,
7.    Son iki yıla ait ciro bilgileri
8.    Başvuru dosyaları 08.08.2014 tarih, saat 17.00’a kadar başvuru dilekçesi ile birlikte TBB Gelen Giden Evrak ve Arşiv bölümüne evrak kaydı yapıldıktan sonra Teknik İşler Müdürlüğüne teslim edilecektir.  
 
Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler
TBB Teknik İşler Müdürlüğü
A.Hadi ÜSTÜN : 292 59 00
Gülbin İLGÜN: 292 59 00

NOT: Türkiye Barolar Birliği Kamu İhale Yasası’na tabi olmayıp, uygun gördüğü firmaları davet edip etmemekte serbesttir.