Alım Duyurusu

9162
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Türkiye Barolar Birliği ve TBB SYDF Litai Hotel İktisadi işletmesi için ekli şartnameye uygun ek listelerdeki toplu temizlik malzemeleri alımı yapılacaktır.

Teklif vereceklerin 29.02.2016 tarihinde saat 15:00'e kadar kapalı zarf usulü tekliflerin TBB SYDF Litai Hotel SPA Turizm İşletmeleri İktisadi İşletmesi Muhasebe Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.