Alım Duyurusu

8647
A
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
Türkiye Barolar Birliği'nde kullanılmak üzere aşağıdaki kırtasiye malzemelerinin alımı yapılacaktır.
İlgilenenlerin 18 Mart 2016 Tarihi mesai bitimine kadar tekliflerini Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.