Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Alım Duyurusu

7044
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Birliğimiz tarafından yaptırılarak Osmaniye Barosunun kullanımına tahsis edilen “Osmaniye Barosu Hizmet Binasında” kullanılmak üzere mobilya temini yapılacaktır.

Temini yapılacak olan malzeme adet ve teknik şartnamesi Birliğimizce belirlenecek olup, isteklilerin 28.11.2016 tarih, saat 17.00’e kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Satın Alma Komisyonu’na teslim etmesi gerekmektedir.

NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler
TBB Teknik İşler Müdürlüğü

Levent SUNA: 292 59 00 - 99193