Alım Duyurusu

3365
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

AVUKATLAR İçİN EĞİTİM ORGANİZASYONU KAPSAMINDA TEKLİFLER ALINACAKTIR (İhale süresi uzatılmıştır)

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü TÜRKİYE'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında eğitimler düzenlenecek olup; eğitimler için öngörülen şehir, tarih ve organizasyon detayları aşağıdaki eklerde yer almaktadır. 14.05.2018 tarih 23.59'a kadar tekliflerinizi kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

02.05.2018 tarihinde yayınlanmış olan ilanımızın süresi 14.05.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Programdaki değişiklikleri ekte bulabilirsiniz.

İhaleye ilişkin teklif veren firmalara ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Ekler:

NOT: TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler

TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi

Hamdiye Ovat  0312 292 59 00 - 99280