Alım Duyurusu

1517
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

AVUKATLAR İçİN EĞİTİM ORGANİZASYONU KAPSAMINDA TANITIM MATERYALLERİ İçİN TEKLİFLER ALINACAKTIR 

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü Türkiye'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında kullanılacak tanıtım materyalleri alınacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan materyaller için tekliflerin 22.06.2018 17.00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Not: Ekli dosya güncellenmiştir, teklif veren firmalara e-posta yolu ile iletilecektir.

Ekler:

NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler

TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi

Hamdiye Ovat  0312 292 59 00 - 99280