Alım Duyurusu

1415
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

AVUKATLAR İçİN EĞİTİM ORGANİZASYONU KAPSAMINDA TEKLİFLER ALINACAKTIR

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü Türkiye'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında Kayseri’de 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde eğitim düzenlenecektir. 22.06.2018 tarihinde 17.00'a kadar tekliflerinizi kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekler:

NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler

TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi

Hamdiye Ovat  0312 292 59 00 - 99280