Alım Duyurusu

1636
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

OFİS EKİPMANLARI İçİN TEKLİFLER ALINACAKTIR 

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü TÜRKİYE'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında ofis ekipmanları için teklif alınacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan ekipmanlar için tekliflerin 16.08.2018 17.00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekler:

NOT: TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler

TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi

Hamdiye Ovat  0312 292 59 00 - 99280