Alım Duyurusu

1441
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Mültecilerin Adalete Erişimi - Hukuki Yardım ve Adli Yardım" Uluslararası Konferansı Materyalleri için Teklifler Alınacaktır.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü Mültecilerin Adalete Erişimi - Hukuki Yardım ve Adli Yardım" Uluslararası Konferansı düzenlenen proje kapsamında kullanılacak tanıtım materyalleri alınacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan materyaller için tekliflerin 04 .11.2018 17.00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler

TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi
Hamdiye Ovat  0312 292 59 00 - 99280