Alım Duyurusu

1279
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü Türkiye'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında açılmış olan Şanlıurfa Hukuk Kliniği için toner alınacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan materyaller için tekliflerin 11.03.2019  15.00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Ekler:

NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler

TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi

Hamdiye Ovat 0312 292 59 00 / 99280