Alım Duyurusu

1377
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

İhale Uzatma çağrısı

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü TÜRKİYE'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında Şanlıurfa Hukuk Kliniğinde kullanılmak üzere jeneratör  alınacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan ürün  için tekliflerin 10.11.2019 17.00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. 

NOT: TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler

TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi

çağrı Fidan  0312 292 59 00 - 99283

Eki görüntülemek için tıklayınız