Alım Duyurusu

935
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü Türkiye'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında Gaziantep Hukuk Kliniği’nde kullanılmak üzere Toner alınacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan ürün için tekliflerin 29.11.2019 15.00'a kadar kapalı zarf ya da e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir. 

NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler

TBB Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi

çağrı Fidan  0312 292 59 00 - 99283

Eki görüntülemek için tıklayınız