Alım Duyurusu

855
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
Ardahan Barosu Başkanlığı' na alımı düşünülen Elektronik malzemeler ile ilgili isteklilerin 24.12.2019 tarih, saat 17.00’e kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı Personeli Levent SUNA’ ya teslim etmesi gerekmektedir.


Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler;

TBB Teknik İşler Müdürlüğü

Levent SUNA: 292 59 00 - 99193