Alım Duyurusu

935
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.
TALEP EDİLEN MALIN CİNSİ     SAYI BİRİM
COPIER  BOND A4 FOTOKOPİ KAĞIDI  80 gr    5 PAKET 500 KOLİ

İsteklilerin tekliflerini, 20.03.2020 tarihine kadar kapalı zarf içinde TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.