Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Alım Duyurusu

714
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Birliğimiz tarafından yaptırılarak Bayburt Barosunun kullanımına tahsis edilen “Bayburt Barosu Hizmet Binasında” kullanılmak üzere mobilya temini yapılacaktır.

Temini yapılacak olan malzeme adet ve teknik şartnamesi Birliğimizce belirlenecek olup Teknik Şartname Birliğimiz personeli Levent SUNA’ dan temin edilecektir.

İsteklilerin 05.10.2020 tarih, saat 17.00’e kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı Personeli Levent SUNA’ ya teslim etmesi gerekmektedir.

NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

 

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler;

TBB Teknik İşler Müdürlüğü

Levent SUNA: 292 59 00 - 99193