Alım Duyurusu

648
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Birliğimiz tarafından yaptırılarak Afyonkarahisar, Bilecik ve Kırklareli Barolarının kullanımına tahsis edilen “ Baro Hizmet Binalarında” kullanılmak üzere mobilya temini yapılacaktır.

Temini yapılacak olan malzemerin adet ve teknik şartnamesi Birliğimizce belirlenecek olup Teknik Şartname Birliğimiz personeli Levent SUNA’ dan temin edilecektir.

İsteklilerin 25.01.2021 tarih, saat 13.30’ a kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, TÜRKİYE Barolar Birliği Personeli Levent SUNA’ ya teslim etmesi gerekmektedir.

NOT: TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler;
TBB Teknik İşler Müdürlüğü
Levent SUNA: 292 59 00 - 99193