Alım Duyurusu

664
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü TÜRKİYE'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında Şanlıurfa, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Ankara illerinde  kullanılmak üzere toner alımı yapılacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan ürün  için tekliflerin 15.03.2021 17:00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.  

Eki görüntülemek için tıklayınız