Alım Duyurusu

497
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

T.C. Adalet Bakanlığınca yaptırılan Yargıtay Hizmet Binasında, TÜRKİYE Barolar Birliği’ ne tahsisi yapılan Avukat Bekleme odalarında kullanılmak üzere mobilya temini yapılacaktır.

Temini yapılacak olan malzemelerin adet ve teknik şartnamesi Birliğimizce belirlenecek olup Teknik Şartname Birliğimiz personeli Levent SUNA’ dan temin edilecektir.

İsteklilerin 15.06.2021 tarih, saat 12.30’ a kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, TÜRKİYE Barolar Birliği Personeli Levent SUNA’ ya teslim etmesi gerekmektedir.

NOT: TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler;

TBB İnşaat Teknik İşler Müdürlüğü

Levent SUNA: 292 59 00 - 99193