Alım Duyurusu

650
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Birliğimiz tarafından Kuruluş Aşamasında olan Bayburt Barosunda kullanılmak üzere Halı temini yapılacaktır.

Temini yapılacak olan malzemenin Teknik şartnamesi Birliğimizce belirlenecek olup Teknik Şartname Birliğimiz personeli Levent SUNA’ dan temin edilecektir.

İsteklilerin 27.09.2021 tarih, saat 12.30’ a kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, TÜRKİYE Barolar Birliği Personeli Levent SUNA’ ya teslim etmesi gerekmektedir.

NOT: TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler;

TBB Teknik İşler Müdürlüğü

Levent SUNA: 292 59 00 - 99193