Alım Duyurusu

588
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü Türkiye'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında kullanılmak üzere 3450 adet broşür alımı yapılacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan hizmet/ürün için tekliflerin 28.12.2021 16:00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Eki görüntülemek için tıklayınız