Alım Duyurusu

867
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliğinde yürütülen Adli Yardım Ortak Projesi (TÜRKİYE’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi) kapsamında Toner alımı gerçekleştirilecektir

Ekte özellikleri belirtilmiş olan ürün için tekliflerin 28.12.2021 15:00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Eki görüntülemek için tıklayınız