Alım Duyurusu

1057
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü Türkiye'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında kullanılmak üzere raf sistemi satın alınacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan ürün için tekliflerin 22.02.2022, 16.00'a kadar kapalı zarf yoluyla Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler Birimi, Barış Manço Caddesi Av. özdemir özok Sok. no:8 Balgat-ANKARA adresine ya da e-posta yoluyla utba@barobirlik.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Eki görüntülemek için tıklayınız