Alım Duyurusu

895
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) ortak yönetmiş olduğu TÜRKİYE’de Mülteci, Sığınmacı ve Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimi Projesi kapsamında 01.04.2022-31.12.2022 tarihlerini kapsayacak şekilde (başlangıç tarihinde değişiklik ya da  bitiş tarihinde uzatma talep edilebilir) EK-A İş Tanımında belirtilen koşullarla, 5 adet 4x4 SUV araç kiralanması gerçekleştirilecektir.

 

Tekliflerin kabulü için EK’lerde bulunan ihale dökümanlarının dikkatle incelenmesi tavsiye edilir. Son teklif tarihi 28.03.2022 saat:16.00’dır.

 

Saygılarımızla,