Alım Duyurusu

665
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü TÜRKİYE'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında kullanılmak üzere toplam 9.400 adet broşür ve 170 adet afiş satın alımı yapılacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan hizmet/ürün için tekliflerin (ekteki fiyat teklifi formatında) 13.05.2022 16:00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla teslim edilmesi gerekmektedir.

Eki görüntülemek için tıklayınız