Büyük Avukat Dayanışması, depremden etkilenen meslektaşlarımız için bağış kampanyası

Alım Duyurusu

191
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Birliğimiz tarafından Niğde Barosu Adliye Sarayı içerisinde bulunan Baro Avukat bekleme odasında kullanılmak üzere mobilya temini yapılacaktır.

Temini yapılacak olan malzemelerin adet ve teknik şartnamesi Birliğimizce belirlenecek olup Teknik Şartname Birliğimiz personeli Levent SUNA’ dan temin edilecektir.

İsteklilerin 25.11.2022 tarih, saat 12.30’ a kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, Türkiye Barolar Birliği Personeli Levent SUNA’ ya teslim etmesi gerekmektedir.

NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler;

TBB Teknik İşler Müdürlüğü

Levent SUNA: 292 59 00 - 99193