Alım Duyurusu

335
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Birliğimiz tarafından Erzincan ili İdare Mahkeme Binası, Hatay ili Yayladağı ilçe Adliye Sarayı ve Şırnak ili Uludere İlçe Adliye Sarayı içerisinde bulunan Baro Avukat bekleme odalarında kullanılmak üzere mobilya temini yapılacaktır.

Temini yapılacak olan malzemelerin adet ve teknik şartnamesi Birliğimizce belirlenecek olup Teknik Şartname Birliğimiz personeli Levent SUNA’ dan temin edilecektir.

İsteklilerin 19.12.2022 tarih, saat 12.30’ a kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, TÜRKİYE Barolar Birliği Personeli Levent SUNA’ ya elden ya da levent.suna@barobirlik.org.tr adresine E-posta ile yapılacaktır.

NOT: TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler;

TBB Teknik İşler Müdürlüğü

Levent SUNA: 292 59 00 - 99193