Alım Duyurusu

406
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) birlikte yürüttüğü TÜRKİYE'deki Sığınmacılar, Göçmenler ve Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Adli Yardıma Erişiminin arttırılmasını amaçlayan proje kapsamında ekte belirtilen 3 Adet laptop alımı yapılacaktır. Ekte özellikleri belirtilmiş olan ürünler için tekliflerin 26.12.2022 16:00'a kadar kapalı zarf yada e-posta yoluyla (utba@barobirlik.org.tr) teslim edilmesi gerekmektedir.

Eki görüntülemek için tıklayınız