Alım Duyurusu

265
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Birliğimiz tarafından Malatya Barosu Hizmet Binası, BAM ve Ceza Mahkemeleri içerisinde bulunan Baro Avukat bekleme odalarında kullanılmak üzere panel bölme duvar ve  mobilya temini yapılacaktır.

Temini yapılacak olan malzemelerin adet ve teknik şartnamesi Birliğimizce belirlenecek olup Teknik Şartname Birliğimiz personeli Levent SUNA’ dan temin edilecektir.

İsteklilerin 24.04.2023 tarih, saat 12.30’ a kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, TÜRKİYE Barolar Birliği Personeli Levent SUNA’ ya elden teslimi yapılacaktır.

 NOT: TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler;

TBB Teknik İşler Müdürlüğü

Levent SUNA: 292 59 00 - 99193