Alım Duyurusu

348
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) ortak yürütmüş olduğu "Türkiye'deki Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin, Statü Sahipleri ve Geçici Koruma Yararlanıcılarının Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi - (Adli Yardım Ortak Projesi)" kapsamında 2023 yılı içinde bitirilecek şekilde (başlangıç tarihinde değişiklik ya da bitiş tarihinde TBB tarafından uzatma talep edilebilir) EK-A İdari Şartnamede ve EK-B1 Teknik Şartnamede belirtilen koşullarla, Hatay ili prefabrik ofis binası satın alımı öngörülmektedir.

Tekliflerin 14 / 08 / 2023 tarihi Saat: 16:00’a kadar kapalı zarf yoluyla (dökümanlarda belirtilen şekilde) Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler Birimi, Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sok. No:8 Balgat - ANKARA adresine elden teslimi / posta (e-posta geçersizdir) ile gönderilmesi gerekmektedir. İşbu anlaşma projeye ilişkin zemin ve montaj da dahil olmak üzere anahtar teslim satın alımı kapsamaktadır. 

İhaleye Çağrı Dökümanı

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-A İdari Şartname

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-B Teknik Teklif Formu

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-B1 Teknik Şartname

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-C Mali Teklif Formu

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-D Tedarikçi Kayıt Formu

Saygılarımızla,