Alım Duyurusu

356
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

- 1 Adet / Kodak İ1190 A4 40 Ppm 600 Dpi Doküman Tarayıcı

Duyuru Bitiş Tarihi ve Saati ; 17/08/2023 16:00

Teklifler Bilgi İşlem Teknik Servis Birimi Recep Karip’e elden yada [email protected] adresine E-posta ile yapılacaktır.

NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.