Alım Duyurusu

560
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

İHALE ADI: HATAY İLİ PREFABRİK OFİS BİNASI YAPIM İŞİ
(28.08.2023 – 11.09.2023 Tarihli Duyuru)

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) ortak yürütmekte olduğu "Türkiye'de Uluslararası Koruma Başvuru Sahiplerinin, Statü Sahipleri ve Geçici Koruma Yararlanıcılarının Adalete Erişiminin Desteklenmesi Projesi - (Adli Yardım Ortak Projesi)" kapsamında 2023 yılı içinde bitirilecek şekilde (başlangıç tarihinde değişiklik ya da  bitiş tarihinde TBB tarafından uzatma talep edilebilir) EK-A İdari Şartnamede ve EK-B Teknik Şartnamede belirtilen koşullarla, Hatay ili prefabrik ofis binası satın alımı yapılacaktır.

Tekliflerin 11 / 09 / 2023 tarihi Saat: 16:00’a kadar kapalı zarf yoluyla (dökümanlarda belirtilen şekilde) Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler Merkezi, Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sok. No:8 Balgat - ANKARA adresine elden teslimi veya posta (e-posta geçersizdir) ile gönderilmesi gerekmektedir. İşbu anlaşma projeye ilişkin zemin ve montaj da dahil olmak üzere anahtar teslim satın alımı kapsamaktadır.

İhalde Dökümanları:

İhaleye Çağrı Dökümanı

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-A İdari Şartname

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-B Teknik Şartname

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-B1 Teknik Teklif Formu

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-C Mali Teklif Formu

İhaleye Çağrı Dökümanı EK-D Tedarikçi Kayıt Formu


SORU - CEVAP


Soru

EK-B-1 Teknik teklif formu firma kayıt dökümanları -Asgari şartlar Firma tescil belgeleri bölümünde Türkiye Ticaret sicili gazetesi kaydı / Ticaret Odası sicil kayıt sureti ve faaliyet belgesi istenmektedir.

Firmamız gerçek kişi firması olduğu için Ticaret odası kaydı bulunmamaktadır. Ticaret odası kaydı yerine Meslek odası kaydımız bulunmaktadir. Teknik şartnamede gerçek kişilerinde (inşaat mühendisi/mimar) ihaleye katılabileceği belirtilmiştir. Bu konuyla alakalı tarafımıza bilgi vermenizi arz ederiz.

Cevap

Sayın İlgili,

Gerçek kişiler için ilgili belgenin muadili niteliğinde oda kayıt belgesinin sunulması yeterli görülecektir.