Alım Duyurusu

245
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Birliğimiz tarafından Şırnak Barosu ve Kastamonu Barosunda kullanılmak üzere mobilya temini yapılacaktır.

Temini yapılacak olan malzemelerin adet ve teknik şartnamesi Birliğimizce belirlenecek olup Teknik Şartname Birliğimiz personeli Levent SUNA’ dan temin edilecektir.

İsteklilerin 29.09.2023 tarih, saat 12.30’ a kadar kapalı zarf içindeki tekliflerini, Türkiye Barolar Birliği Personeli Levent SUNA’ ya elden yapılacaktır.


NOT: Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi değildir.

 

Bilgi İçin Başvurulacak Kişiler;

TBB İnşaat Teknik İşler Müdürlüğü

Levent SUNA: 292 59 00 – 99193