Alım Duyurusu

425

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde yürütülen “Depremden Etkilenen Çocuklar ve Aileleri için Hukuki Güçlendirme Programı – LEAP” ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde yürütülen “Türkiye’de Uluslararası Statü/ Başvuru Sahipleri ile Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi – Adli Yardım Ortak Projesi” kapsamında Elektronik Ödeme Takip Sistemi Yazılım, Bakım ve Ağ Güvenliği Hizmet Alımı İhalesi teklif süresi uzatılmıştır. Son teklif tarihi 22/04/2024 olup ihale dokümanlarında güncelleme yapılmıştır. Tekliflerin 22/04/2024 tarihi Saat: 16:00’a kadar, aşağıda bulunan İhale Çağrı Dökümanı’nda belirtilen şekilde, kapalı zarf yoluyla Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi, Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sok. No:8 Balgat-ANKARA adresine elden teslimi / posta (e-posta geçersizdir) ile gönderilmesi gerekmektedir.

1 - İhale Çağrı Dökümanı

2 - İhaleye Çağrı Dokümanı- Ek- A_ İdari Şartname

3 - İhaleye Çağrı Dökümanı - Ek-B_ Teknik Şartname

4 - İhaleye Çağrı Dokümanı-EK- B-1 Teknik Teklif Formu

5 - İhaleye Çağrı Dokümanı-EK-C_Mali Teklif Formu

6 - İhaleye Çağrı Dokümanı-EK-D_Tedarikçi Kayıt Formu

7 - İhaleye Çağrı Dokümanı- EK-E1- Taahhütname

8 - İhaleye Çağrı Dokümanı-EK-E2_ Taahhütname