Alım Duyurusu

335
Bu ilanın son teklif süresi geçmiştir.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde yürütülen “Depremden Etkilenen Çocuklar ve Aileleri için Hukuki Güçlendirme Programı – LEAP” ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde yürütülen “Türkiye’de Uluslararası Statü/ Başvuru Sahipleri ile Geçici Koruma Altındaki Kişilerin Adalete Erişimlerinin Desteklenmesi Projesi – Adli Yardım Ortak Projesi” kapsamında aşağıdaki ihale dokümanlarında belirtilen koşullarla Elektronik Ödeme Takip Sistemi Yazılım, Bakım ve Ağ Güvenliği Hizmet Alımı yapılacaktır.

27/06/2024 tarihinde yayımlanan ihale çağrısı, 11/07/2024 tarihinde İSTEKLİ’lerle yapılan toplantıda gelen sorular doğrultusunda düzeltilerek güncellenmiş olup, güncel dokümanlar ile düzeltme cetveli aşağıda sunulmuştur. İhale son teklif tarihi 19/07/2024 tarihi saat: 16:00’a kadar uzatılmış olup, tekliflerin belirtilen tarih ve saate kadar aşağıda bulunan İhale Çağrı Dökümanı’nda belirtilen şekilde, kapalı zarf yoluyla Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi, Barış Manço Caddesi Av. Özdemir Özok Sok. No:8 Balgat-ANKARA adresine elden teslimi / posta (e-posta geçersizdir) ile gönderilmesi gerekmektedir.

1- İhaleye Çağrı Dökümanı

2 - İhaleye Çağrı Dokümanı- Ek- A_ İdari Şartname

3 - İhaleye Çağrı Dökümanı - Ek-B_ Teknik Şartname

4 - İhaleye Çağrı Dokümanı-EK- B1 Teknik Teklif Formu

5 - İhaleye Çağrı Dokümanı-EK-C_Mali Teklif Formu

6 - İhaleye Çağrı Dokümanı-EK-D_Tedarikçi Kayıt Formu

7 - İhaleye Çağrı Dokümanı- EK-E1- Taahhütname

8 - İhaleye Çağrı Dokümanı-EK-E2_ Taahhütname

9 - Düzeltme Cetveli